Šajā interneta veikalā piedāvāto preču pārdevējs SIA "Retrieve" (reģ.nr. 50103559861, adrese - Satezeles iela 11 - 17, Sigulda, LV-2150), no vienas puses, turpmāk saukts Pārdevējs, un persona, kas veic pasūtījumu, turpmāk saukta Pircējs, no otras puses, noslēdz šādu Līgumu.

Pārdevējs apņemas pārdot un piegādāt Pircējam preces, atbilstoši Pircēja pasūtījumam.

Pasūtīšanas, piegādes un samaksas kārtība

Pircējs veic preču pasūtīšanu caur šo mājas lapu, norādot iegādājamo preču veidu un daudzumu. Pircējam ir iespēja veikt apmaksu par preci, lietojot interneta veikalā iestrādātos maksājuma rīkus vai apmaksājot pārdevēja sagatavoto un Pircējam pa e-pastu nosūtīto pasūtījumam atbilstošo rēķinu. Rēķins tiek sagatavots elektroniski un ir derīgs bez paraksta. Pārdevējs nodrošina preču piegādi 7 darba dienu laikā, kopš ir saņemta apmaksa par preci, piegādes laiku saskaņojot ar Pircēju.

Atteikuma tiesības

Pircējam ir tiesības atteikties no preces 14 kalendāro dienu laikā no Preces saņemšanas brīža, ja prece nav lietota un atrodas oriģinālā, nesasmērētā, nebojātā iepakojumā, nosūtot Pārdevējam par to atteikuma vēstuli uz e-pastu [email protected]. Atteikuma vēstules veidlapu Pārdevējs nosūta Pircējam pa e-pastu pēc saņemtā Pircēja pieprasījuma. Pircēja pienākums ir 7 dienu laikā pēc atteikuma vēstules nosūtīšanas atdot preci Pārdevējam. Atgriežot preci, Pircējam tiek atgriezta pilna preces iegādes vērtība, bet visus izdevumus, kas radušies saistībā ar preces nosūtīšanu, sedz Pircējs. Pircējs nevar izmantot atteikuma tiesības, nepareizas preces lietošanas gadījumā. Latvijas Republikas Patērētāju tiesību aizsardzības likuma 12. panta sestā daļa nosaka, ka "patērētājs ir atbildīgs par preces kvalitātes un drošuma saglabāšanu atteikuma tiesību realizēšanas termiņā". Pārdevējs patur tiesības Pircējam atteikt izmantot atteikuma tiesības vai ieturēt kompensācijas maksu gadījumā, ja prece ir bojāta, lietošanas laikā nevērīgi izturoties pret preci vai neievērojot instrukcijas norādījumus, ja ir nozaudēts preces oriģinālais iepakojums vai ja tās iepakojums ir būtiski bojāts. Patērētājs nevar izmantot atteikuma tiesības ministru kabineta 2014.gada 20.maija noteikumu Nr.255 “Noteikumi par distances līgumu” 22.punktā noteiktajos gadījumos, tajā skaitā, ja patērētājs ir atvēris iepakojumu precei, kuru veselības un higiēnas apsvērumu dēļ nevar atdot atpakaļ.

Datu apstrāde 

Ievadot nepieciešamo informāciju, noformējot pasūtījumu, Pircējs apliecina, ka ir iepazinies un piekrīt, ka viņa sniegtie dati tiek izmantoti, lai Pārdevējs varētu pieņemt Pircēja pasūtījumu un veikt preču piegādi saskaņā ar normatīvo aktu prasībām. Ievadot informāciju, Pircējs piekrīt, ka tam uz norādīto e-pastu tiks izsūtīti paziņojumi, kas saistīti ar Pircēja pasūtījuma apstrādi.

Datu ieguve un izmantošana

Par personas datiem uzskatāmas ziņas, kuras Pārdevējs ar Pircēja piekrišanu no viņa iegūst, lai izpildītu noslēgtā līguma noteikumus, kā arī, lai turpmāk sazinātos ar Pircēju. Pircēja datu iegūšana notiek tad, kad Pircējs sniedz kontaktinformāciju (vārdu, uzvārdu, personas kodu, pasta adresi, tālruņa numuru, e-pasta adresi) interneta vietnē. Pircēju datu iegūšana notiek brīdī, kad Pircējs veic pirkumus interneta vietnē, sniedzot kontaktinformāciju vai saglabājot informāciju, kas nepieciešama, lai atrunātu vēlamāko pirkuma īstenošanas veidu. Veicot pirkumu interneta vietnē, visa Pircēja personiskā informācija tiek uzskatīta kā konfidenciāla informācija, izņemot normatīvajos aktos paredzētajos gadījumos. Izmantojot iegūtos datus, Pārdevējs var informēt Pircēju par precēm, notikumiem un jaunumiem. Jebkurā laikā Pircējs var dzēst savu vārdu no mērķauditorijas grupas sarakstam, ja informāciju par precēm, notikumiem un jaunumiem saņemt nevēlas. Pircēja dati tiek izmantoti veicot preces piegādi un pildot saistības, kas izriet no preču pasūtījuma. Pārdevējs apņemas darīt visu iespējamo, lai nodrošinātu pienācīgu datu drošību.

Pārdevējs var atklāt Pircēja datus, ja ir pamats uzskatīt, ka šī informācija ir nepieciešama, lai identificētu, konstatētu vai uzsāktu tiesiskas darbības pret kādu personu, kura var nodarīt jebkādu kaitējumu citai personai vai arī Pārdevējam, apdraudot tās tiesības, īpašumu vai darbību, kā arī pakļaut šādiem un līdzīgiem riskiem citus šīs interneta vietnes lietotājus un/vai personas; tas jādara ņemot vērā normatīvo aktu prasības, vai gadījumos, kad to pieprasa kompetentas iestādes. Pircējam, iesniedzot rakstisku pieprasījumu, ir tiesības saņemt šādu informāciju - kādas ziņas par viņu ir iegūtas, datu ieguves avots, kad tika veiktas pēdējās datu izmaiņas, kādam mērķim tika veikta datu apstrāde, ziņas par datu saņēmējiem.

Sīkdatnes

Sīkdatnes ir pavisam nelielas teksta datnes, kas sniedz informāciju par to, cik bieži lietotājs apmeklē interneta vietni un ko tieši lietotājs savu sesiju laikā dara. Sīkdatnes nekādu personu identificējošu informāciju nesatur, bet, ja lietotājs šādu informāciju sniedz pats tad, šī informācija var tikt apvienota ar datiem, ko satur sīkdatnes. Pārdevējs lietotāju datoru pārlūkprogrammās var ievietot sīkdatnes.

Saistošie nosacījumi

Uzticot personiskos datus un/vai citu personisku informāciju, interneta vietnes lietotāji apliecina, ka viņiem ir saistoši šie konfidencialitātes politikas nosacījumi, un viņi atzīst, ka Pārdevējam ir tiesības šajā dokumentā definētajos gadījumos un apmērā rīkoties ar šo informāciju.

389253605661577